czwartek, 9 lutego 2006

II Wystawa Zbiorowa ŚTF


fot. Arch. ŚTF
Komentarz Andrzeja Koniakowskiego

Śląskie Towarzystwo Fotograficzne propagując dobrą fotografię od roku 2002, nawiązuje do tradycji swoich poprzedników. Do Śląskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii oraz do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Ta grupa życzliwych sobie ludzi doskonalących swoje umiejętności w szlachetnej sztuce fotografowania zaprasza nas na kolejną już Drugą Wystawę swojej fotografii. Moja znajomość Kolegi Mieczysława Cybińskiego z tego najstarszego Towarzystwa oraz działalność tak w KTF-ie jak i ŚTF-ie upoważnia mnie do ważnego stwierdzenia: Miłośnicy i entuzjaści śląskiej fotografii mają się dobrze i pokazują kolejną ciekawą i aktualną fotografie!

Jaka jest, więc ta Druga Wystawa STF? Poziom jest dość wysoki i wyrównany. Cieszy też fakt, że kilkunastu uczestników to autorzy tak pierwszej jak i drugiej Wystawy. To oni nadali wysoki ton prezentacjom, do której dostosowali się nowi członkowie. Nowością jest dla mnie znaczne lepsze niż poprzednio zestawienie autorskich prezentacji. Zestawy prac są w większości dobrze podane a ich poszczególne fotografie uzupełniają się tak w formie jak i w treści. To cecha ważna dzisiaj. Współczesne cyfrowe aparaty potrafią "prawie" same wykonać dobre zdjęcie. Zdjęcie pojedyncze może być doskonałe. Ale my widzowie nie wiemy gdzie jest fotograf a gdzie aparat i co jest czyją zasługą. Zestaw autorski nawet tryptyk to już jest wypowiedź. Tutaj trzeba się zastanowić, dobrać i tak wykonać poszczególne fotografie, aby razem stanowiły jednorodną całość w autorskim zamyśle. Większości Koleżanek i Kolegów to się udało, ich zestawy są naprawdę dobre i treściwe w formie i przekazie! Kolor jest oszczędnie używany oraz bardzo wyważony, tworzy nastrój i niebanalne klimaty. Tematyka ciekawa interesująca. Przedstawione zestawy tylko ją pogłębiają. To cieszy, ale też wskazuje na ogrom pracy wykonanej wzajemnie przez wszystkich. Bo istotą Towarzystwa i obecności w jego działaniach jest wzajemne samokształcenie się. Dobra atmosfera pełna życzliwości tylko umacnia i przyspiesza ten pozytywny trend. A to w tej społeczności pomimo różnych kłopotów jest cechą nadrzędną.